Aanpak

Tijdens het intake gesprek wordt een zo volledig mogelijk beeld gecreƫerd. Tijdens dit gesprek krijg je de gelegenheid om aan te geven wat je wilt bereiken. Dit gebeurt aan de hand van een vraaggesprek. Op basis van deze informatie zal de therapeut/coach het aantal vervolgafspraken voorstellen. De therapie is gericht op kortdurende therapie waarbij het om het resultaat gaat.

Er wordt afgesproken met welk doel en onder welke voorwaarden wordt gewerkt, afhankelijk van de mogelijkheden. Het aantal gesprekken is afhankelijk van de aard van de klachten, de conditie, de persoonlijke behoefte en de doelstellingen. Gedurende het verloop wordt er regelmatig samen geƫvalueerd.

Je wordt op eigen manier en tempo begeleid om aan jezelf te werken. Hierbij is een grote mate van eigen verantwoordelijkheid van belang. De coach/therapeut is de begeleider, de spiegel en de vertrouwenspersoon om je te ondersteunen om jouw eigen weg te vinden.