Kwaliteit

Prana in Praktijk staat voor kwaliteit en zorgvuldigheid van behandeling. Om steeds opnieuw optimale kwaliteit te waarborgen volgt de therapeut/coach regelmatig supervisie- en intervisie bijeenkomsten. Feedback is daarbij ook van belang om kwaliteit te blijven waarborgen. Daphne van Goolen is aangesloten bij de NBVH (nr 08001), RBCZ (nr 403102R). De beroepscodes van deze verenigingen worden gevolgd.

Privacy
Uiteraard wordt vertrouwelijk omgegaan met inhoudelijke informatie en persoonsgegevens. Er geldt een geheimhoudingsplicht conform de beroepscode en de privacy-wetgeving. (zie http://www.counselling.nl)

Afspraken
Bij verhindering dient een gemaakte afspraak minstens 24 uur van te voren te worden afgezegd. Mocht dit niet het geval zijn dan zal de betreffende afspraak toch in rekening worden gebracht.

Vergoeding
Behandeling voor hypnotherapie wordt door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Coachingstrajecten kunnen eventueel door werkgevers en/of UWV worden vergoed.

Klachtrecht
Daphne van Goolen is aangesloten bij de SCAG, de geschillen instantie om zorg te dragen voor een goede kwaliteit en klachtenprocedure (wet WKKGZ).

Covid-19
Prana in Praktijk neemt speciale Corona maatregelen en neemt speciale voorzorg om jou en de omgeving te beschermen tegen Covid-19. Ondanks alle genomen maatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat je besmet raakt in de praktijk of op weg er naartoe. Met het maken van de afspraak ga je akkoord met dit risico.

Opleidingen

  • Hypnotherapie, SETH (HBO)
  • Case Management, SETH
  • NLP Master, Global Training Institute (Richard Bandler)
  • Weight loss coach, SETH
  • EMDR, SETH

Logo NLP