Kwaliteit

Prana in Praktijk staat voor kwaliteit en zorgvuldigheid van behandeling. Om steeds opnieuw optimale kwaliteit te waarborgen volgt de therapeut/coach regelmatig supervisie- en intervisie bijeenkomsten. Feedback is daarbij ook van belang om kwaliteit te blijven waarborgen. Prana in Praktijk is aangesloten bij de NBVH, NVNLP, SRBAG en NOLOC. De beroepscodes van deze verenigingen worden gevolgd.

Privacy
Uiteraard wordt vertrouwelijk omgegaan met inhoudelijke informatie en persoonsgegevens. Er geldt een geheimhoudingsplicht conform de beroepscode en de privacy-wetgeving. (zie http://www.counselling.nl)

Afspraken
Bij verhindering dient een gemaakte afspraak minstens 48 uur van te voren te worden afgezegd. Mocht dit niet het geval zijn dan zal de betreffende afspraak toch in rekening worden gebracht.

Vergoeding
Behandeling wordt door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Coachingstrajecten kunnen eventueel door werkgevers en/of UWV worden vergoed.

Logo NLP